Regler

Vi driver denna webbplats och tillåter dess användning enligt följande villkor:

Grundläggande villkor:


Att använda denna webbplats innebär att du accepterar dessa villkor. Om du inte accepterar dem helt anses ditt inträde till denna webbplats vara obehörigt och du måste sluta använda det omedelbart

Du måste vara 15 år eller äldre för att använda den här webbplatsen.
Du ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt skärmnamn.
Du ansvarar för att ditt konto är säkert.
Du får inte missbruka, trakassera, hota eller skrämma andra Cyberdate-användare.

Du är ensam ansvarig för ditt uppförande och alla data, text, information, skärmnamn, grafik, foton, profiler, ljud- och videoklipp, länkar ("Innehåll") som du skickar in, publicerar och visar på Cyberdate-tjänsten.

Du får inte modifiera, anpassa eller hacka Socio eller ändra en annan webbplats för att felaktigt antyda att den är associerad med Cyberdate

Du får inte skapa eller skicka oönskat e-postmeddelande till några Cyberdate-medlemmar ("Spam").

Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon förstörande kod.

Vid användning av Cyberdate får du inte bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Brott mot något av dessa avtal leder till att ditt Socio-konto upphör. Medan Cyberdate förbjuder sådant beteende och innehåll på sin webbplats, förstår du och samtycker till att Cyberdate inte kan ansvara för innehållet publicerat på sin webbplats och du kan ändå utsättas för sådant material och att du använder Cyberdate-tjänsten på egen risk.

Allmänna villkor:

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta Cyberdate-tjänsten av någon anledning, utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst. Om ändringarna utgör en väsentlig förändring av användarvillkoren, kommer vi att meddela dig via internetpost enligt önskemål som anges på ditt konto. Vad som utgör en "väsentlig förändring" kommer att bestämmas efter eget gottfinnande, i god tro och med användning av sunt förnuft och rimligt omdöme.
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.

Vi får, men har ingen skyldighet att, ta bort innehåll och konton som innehåller innehåll som vi fastställer enligt vår egen bedömning är olagliga, kränkande, hotande, skadliga, ärekränkande, obscena eller på annat sätt krångliga eller kränker någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor.

Cyberdate-tjänsten gör det möjligt att lägga ut bilder och text värd på Cyberdate till externa webbplatser. Denna användning accepteras (och till och med uppmuntras!). Men sidor på andra webbplatser som visar data värd på Cyberdate måste ge en länk tillbaka till Cyberdate.

Copyright (vad som är ditt är ditt):


Vi kräver inga immateriella rättigheter över det material du tillhandahåller Cyberdate-tjänsten. Din profil och material som laddats upp förblir din. Du kan ta bort din profil när som helst genom att ta bort ditt konto. Detta tar också bort all text och bilder som du har lagrat i systemet.

Vi uppmuntrar användare att bidra med sina skapelser till allmänheten eller överväga progressiva licensvillkor.

Senast uppdaterad: 06 aug 2019